Betalning

Vedic Art fakturerar via FortNox Finans
På din faktura finns FortNox Finans bankgironummer och aktuellt OCR-nummer, som uppges vid betalning. Fakturan kommer via brev till dig från FortNox Finans.

Observera att FortNox Finans tar ut avgifter för betalningspåminnelser.

Delbetalning av kursavgiften genom FortNox Finans
Delbetalningar av kursavgiften, mot en avgift, är möjlig. Kontakta FortNox Finans kundtjänst när du fått din faktura. Uppge alltid ditt faktura- eller OCR-nummer vid kontakt med FortNox Finans.

Telefon: 040 – 69 39 000.

Längre kredittid än 30 dagar
Vänligen kontakta Vedic Art i samband med din bokning, om du önskar längre tid för att betala kursavgiften.


Av- och ombokning


Anmälan är bindande – ångerrätt gäller i 14 dagar.
14 dagars fri avbokning/ångerrätt gäller från att du mottagit bokningsbekräftelsen via e-post. För dig som anmäler dig tidigt på året vill vi också informera om att vi också har ångerrätt på samtliga bokningar fram till 31 mars.
Sedan skickas fakturan ut från FortNox Finans. Fakturan kan inte återkallas när ångerrätten på 14 dagar passerats eller efter 31/3.

AVBOKNING

Ingen återbetalning av kursavgifter vid avbokningar
Man har i stället avgiften till godo om man avbokar i tid. Syftet är att undvika onödiga avbokningar och att uppmuntra till att man endast bokar kurs om man verkligen kan och vill gå kursen.

Avbokning senare än 14 dagar efter kursbekräftelsen – och senast 10 dagar innan kursstart
Kursavgiften faktureras via FortNox Finans. Inbetalad kursavgift blir tillgodoräknad. Du är välkommen att boka en annan kurs i stället vid senare tillfälle. Spara alltid uppgifter om inbetalningsdatum och summa. Uppge dessa uppgifter när du bokar kurs vid senare tillfälle. Ingen deposition dras av utan du har hela summan tillgodo för kommande kurser.

Avbokning  mindre än 10 dagar innan kursstart
Hela kursavgiften debiteras vid avbokning mindre än 10 dagar innan kursstart. Avgiften blir inte tillgodoräknad vid för sen avbokning! Vid sjukdom med läkarintyg eller vid andra speciella omständigheter, kan man dock få kursavgiften tillgodo även vid senare avbokning.

Anledningen till denna regel är att avbokningar/ombokningar måste ske i rimligt tid så att platsen kan gå till någon annan. Kurserna är ofta fullbokade och vi kan ha deltagare på väntelista. Det är också viktigt för verksamheten att vi i rimlig tid vet hur många som kommer på kursen.

OMBOKNING

Ombokning till en annan kursvecka måste ske senast 10 dagar innan kursstarten, för att kursavgiften ska kunna räknas tillgodo.

Frågor
Har du frågor, maila till anmoland@vedicart.com eller ring till Johannes: 0709-68 47 71. Ring gärna vardagar. Skicka gärna dina uppgifter via sms om vi inte kan svara.


Viktigt att känna till

Hemförsäkring
Alla kursdeltagare måste ha en giltig hemförsäkring.

Vid hälsohinder
Om kursdeltagare av hälsoorsaker tvingas avbryta kursen erbjuder vi möjlighet att gå färdigt kursen vid senare tillfälle.

Om du som kursdeltagare pga sjukdom, medicinering eller pågående hälsobehandlingar i förväg befarar att det finns en risk att du inte kan genomföra kursen så önskar vi en kommunikation om detta vid kursanmälan.

Trivsel och respekt på kurserna
Vedic Arts kurser på Öland betonar personlig frihet, integritet och kravlöshet och en lugn och fridfull miljö att skapa och utvecklas i.

Olämpligt uppträdande
Vedic Art Ölandskurser har rätt att avvisa kursdeltagare eller besökare på kurserna som uppträder kränkande eller vid upprepade gånger visar avsaknad av respekt för de förhållningsätt för gemensam trivsel och integritet som finns på kurserna.

Vedic Art Ölandskurser är mycket glada över den välkänt goda stämning, som funnits på kurserna sedan starten på Öland sommaren 1991.

Personuppgifter
Adresser och personnummer är bara tillgängliga för Vedic Art och Ölandskursernas samarbetsparter, studieförbundet Medborgarskolan och FortNox Finans, som fakturerar åt Vedic Art. Vedic Art och dess samverkanspartners följer personuppgiftslagen GDPR.

Personuppgifter används inte i reklamsyfte och lämnas inte ut till utomstående. Vedic Art får studiecirkelstöd från studieförbundet.

Nyhetsbrev

Vid kursanmälan registreras din e-postadress för Vedic Arts egna nyhetsbrev vilket du kan säga upp dig ifrån när du vill.

Vedic Art ansvarar inte för din resa eller för ditt boende under kursen
Boka ditt boende på Öland i förväg eller samtidigt som du bokar kursen, eftersom kursanmälan är bindande. Din resa till och från Öland är helt och hållet ditt eget ansvar. Vedic Art frånsäger sig allt ansvar för kursdeltagares resor och boende under och i samband med Ölandskurserna.

Planera din resa och boende i god tid.