Om varumärket

 
Vedic Arts officiella logotyp. Vedic Art lärare är varmt välkomna att visa logotypen på hemsidor eller i andra forum som presenterar era Vedic Art kurser.

Vedic Arts officiella logotyp. Vedic Art lärare är varmt välkomna att visa logotypen på hemsidor eller i andra forum som presenterar era Vedic Art kurser.

Vedic art ® är en unik modern metod som grundades som en UTBILDNING i sverige år 1988. Vedic Art är en REGISTRERAD UTBILDNING och ett skyddat varumärke.

Det enda sättet att få tillgång till Curt Källmans metod och de 17 Principerna är att delta i Vedic Arts grundkurs. Vedic Art är en unik och upplevelsebaserad metod. Genom varumärkesskyddet kan vi stärka kursdeltagarna rätt till att få uppleva Curt Källmans ursprungliga utbildning. All rights reserved Curt Källmans metod - Johannes Källman.

EUIPO_logo.jpg

Sverige - varumärke nummer 325532 (PRV år 1997)

Europeiska Unionen - varumärke 014524482 (EUIPO år 2015)

Internationellt - varumärke 1344798 (WIPO 2017)

USA - varumärke 5455666 (USPTO år 2018).

Kursverksamhet online på nätet

Vedic Art kurser online är generellt inte tillåtet. Ett fåtal lärare i Europa har dock fått särskild, tidsbegränsad, dispens och genomgått speciell lärarfortbildning för att hålla kurser online.  Lärare med dispens för att hålla kurser online innehar i regel sedan tidigare också andra förtroende uppdrag på Vedic Art.  Kurser online kan nå ut till kursdeltagare som bor avlägset.  Kursverksamhet online hålls av ett fåtal lärare i mindre skala. Detta för att utvärdera upplägget, få möjlighet till gemensam dialog samt säkerställa seriös och genomtänkt metodik. Vid frågor kontakta Vedic Art. 

Copyright

Alla foton på denna hemsida tillhör fotografen.
Vänligen kontakta oss om du vill använda deras verk.

Medverkande fotografer:
Joanna Bodzek

Malin Hultman

Calle Öhman

Paulina Mazurek