Kurser med Johannes Källman

Johannes Källman är son till metodens grundare, Curt Källman. Johannes har varit aktiv inom utbildningarna hela sitt vuxna liv och genomfört hundratals kurser. Han är utbildningsansvarig för Vedic Art-kurserna och kontaktperson för Vedic Art-metoden internationellt sedan år 2010. Johannes vision är att metoden ska expandera “medvetet” och med bibehållen kvalitet, ut i hela världen! De 17 grundläggande aspekterna i utbildningen, principerna, ska bevaras tillsammans med metodens effektiva konstnärliga övningar och unika förhållningssätt. För att främja metodens syfte: konstnärlig och personlig utveckling!

 

Temakurser

Temakurser med Johannes Källman för dig som gått grundkursen i Vedic Art.

hITTA DITT KREATIVA UTTRYCK

En kurs för dig som vill finna eller utveckla ditt konstnärliga uttryck! Mental träning för skapande människor! Identifiera vanliga mentala och känslomässiga begränsningar som hindrar oss från att vara kreativa och befria oss från dem! Låt din medfödda kreativitet flöda! Kursen är utvecklad av Johannes Källman och Ania Witwitzka med inspiration från Curt Källman.

17 PRINCIPER FÖR LIVET

Konsten att leva! Vi går djupare in på hur vi kan använda de 17 stegen/principerna i vårt dagliga liv och hur de kan tillföra kreativitet, personlig utveckling och glädje i vårt liv. Principerna ger en djupare förståelse för både arbete, projekt och relationer. För livskonstnärer! Kursstart våren 2017! Kursen är utvecklad av Johannes Källman.
 

KÄRLEK – KAMA

Principernas som vårt redskap för att älska det vi gör, oss själva och befria oss från rädsla för förluster! Kärlek utan villkor, krav och rädslor i konsten och livet! Johannes Källman är lärare. Kursen Kärlek – Kama ©  är utvecklad av Curt Källman.


RESURSER – ARTHA

“Har pengar egentligen någonting med rikedom att göra?” Hur kan vi använda konsten och de 17 principerna för att leva ett “rikare liv”!Om att uppfylla våra önskningar, ta vara på våra resurser och kreativa energi! Johannes Källman är lärare. Kursen  Resurser – Artha ©  är utvecklad av Curt Källman.
 

LIVSVÄGEN - DHARMA

Vår inre potential är större än vad vi någonsin kan tro! Principerna och skapandet ger oss konkreta verktyg för att lära känna oss själva, hitta de viktiga målen och en djupare mening i livet. Johannes Källman är lärare. Kursen Livsvägen – Dharma ©  är utvecklad av Curt Källman.
 

FRIHET – MOKSHA

Principernas väg till Frihet från ett begränsat liv och tänkande! Vi går igenom de viktigaste orsakerna till varför vi känner oss begränsade i måleriet och hur vi kan ta bort dessa begränsningar! Konsten som en nyckel till ett friare liv! Johannes Källman är lärare. Kursen Frihet – Moksha © är utvecklad av Curt Källman.
 

SKAPAREN I MÄNNISKAN

Skaparkraften….vår drivkraft, inre resurser och skaparglädje lockar fram “skaparen” inom oss!Hur vi kan använda vår unika potential  för att leva ett mer kreativt liv! Kursens andra del fokuserar på nuet, helheten mellan uppbyggande, transformerande och nedbrytande krafter. Innehållet är baserat på Curt Källmans program med De Artonde och Nittonde tilläggen. Dessa begrepp är inga nya principer utan ett fördjupningsprogram inom Vedic Art.


Fördjupningskurser med Johannes Källman

För dig som gått grundkursen och fortsättningskursen med tilläggen.

vedangorna

Fördjupningskurs med ett mer omfattande program. Kursen innefattar begreppen Uttrycksbehov, Kunskap, Transformation, Reflektion, Möt dig själv och Expansion. Kursinnehållet fördjupas i relation till livet, konsten och de 17 principerna. Lärare är Johannes Källman, Gunnar Strandh eller Maija Pitz Koponen. Skaparkrafterna – Konstens Vedangor © är utarbetad av Curt Källman.  

download (1).jpeg

Johannes Källman utbildningsansvarig på Vedic Art internationellt. Foto: Joanna Bodzek

Johannes Källman utbildningsansvarig på Vedic Art internationellt. Foto: Joanna Bodzek

 

Aktuella kurser med Johannes Källman

Stockholm 9-10 februari 2019 - Internationellt seminarium för Vedic Art lärare

Med Johannes Källman och gästföreläsare.

Anmälan till epost: johannes@vedicart.com

Örebro 23-24 februari 2019 - Tema “Hitta ditt kreativa utryck”

Med Johannes Källman. För dig som gått Vedic Arts grundkurs. Pris 1 500 kr (företag 1 875 kr).

Anmälan till Gunilla Björklund e-post: gunilla.bj@telia.com

Borås 9-10 mars 2019 Tema “Hitta ditt kreativa utryck”

Med Johannes Källman. För dig som gått Vedic Arts grundkurs. Pris 1 500 kr (företag 1 875 kr).

Anmälan till Elisabeth Claesson e-post: elisabethclaesson1@hotmail.com

Ö-vik 23-24 mars 2019 - Fördjupningskurs “Vedangorna”

Med Johannes Källman. För dig som gått Vedic Arts grundkurs. Pris 1 500 kr (företag 1 875 kr).

Anmälan till Ylva Berglund epost: info@skaparstuganhogakusten.se

Stockholm 26-28 april 2019 - Tema “Hitta ditt kreativa utryck”

Med Ania Witwitzka och Johannes Källman som lärare. För dig som gått Vedic Arts grundkurs. Pris 1 500 kr (företag 1 875 kr).

Anmälan till epost: johannes@vedicart.com

Forsbacka 25-26 maj 2019 - Tema “Hitta ditt kreativa utryck”

Med Johannes Källman. För dig som gått Vedic Arts grundkurs. Pris 1 500 kr (företag 1 875 kr). Vid detta tillfälle erbjuder vi också Lärarutbildning Block C för lärare.

Anmälan till Marie-Louise Agner epost: marielouise.agner@gmail.com

Paulina dragon