Kurser med Johannes Källman

Johannes Källman är son till metodens grundare, Curt Källman. Johannes har varit aktiv inom utbildningarna hela sitt vuxna liv och genomfört hundratals kurser. Han är utbildningsansvarig för Vedic Art-kurserna och kontaktperson för Vedic Art-metoden internationellt sedan år 2010. Johannes vision är att metoden ska expandera “medvetet” och med bibehållen kvalitet, ut i hela världen! De 17 grundläggande aspekterna i utbildningen, principerna, ska bevaras tillsammans med metodens effektiva konstnärliga övningar och unika förhållningssätt. För att främja metodens syfte: konstnärlig och personlig utveckling!

Aktuella kurser med Johannes Källman

Vid anmälan vänligen uppge din fakturaadress, mobil, e-post och personnummer tio siffror. Anmälan sker via e-post till eventens respektive kontaktpersoner. Ångerätt på kursanmälan gäller fram tills tio dygn innan eventet startar.

Kongsberg, Norge 2-3 november 2019 - Hitta ditt kreativa uttryck

Med Johannes Källman. Pris 1 500 kr (företag 1 875 kr). Förkunskap: Grundkurs i Vedic Art.

Vi erbjuder också vid detta tillfälle lärarutbildning Block C.

Se Vedic Art Norges hemsida

Göteborg 16-17 november 2019 - Hitta ditt kreativa uttryck

Med Johannes Källman. Pris 1 500 kr (företag 1 875 kr). Förkunskap: Grundkurs i Vedic Art.

Anmälan till Eva-Helén Lundqvist.

E-post: halsoprofilen@hotmail.com

0702- 40 44 77

Västerås 30/11-1/12 2019 - 17 Principer för Livet

Med Johannes Källman. Kursavgift 1 500 kr (företag 1 875 kr) plus 50 kr för fika och arrangemang till till arrangören. Förkunskap: Grundkurs i Vedic Art.

Anmälan till Lena Palmèr

Epost: lena@lenapalmer.se

Vid frågor om detta event kontakta Birgitta Gårdensjö på e-post, bigigard55@gmail.com eller ring 072-2947548

VILLKOR för kursanmälan, FAKTURERING och avbokning

Fram till tio dagar innan kursstart är det möjligt att avboka utan kostnad. Vid kortare tid än tio dagar innan kursstart räknas anmäla som bindande. Full avgift debiteras då. Vedic Art fakturerar via Fortnox Finans. Faktura 30 dagar som skickas via brev. Vid sjukdom eller andra speciella omständigheter som skapar hinder för deltagande kort tid innan kursen ordnar vi tillgodokvitto på kursavgiften. Du är då välkommen till oss på ett annat kurstillfälle. Vedic Art hanterar dina personuppgifter med integritet.


Temakurser - innehåll

Temakurser med Johannes Källman för dig som gått grundkursen i Vedic Art.

hITTA DITT KREATIVA UTTRYCK

En kurs för dig som vill finna eller utveckla ditt konstnärliga uttryck! Identifiera vanliga mentala och känslomässiga begränsningar som hindrar oss från att vara kreativa och befria oss från dem! Låt din medfödda kreativitet flöda! Kursen är utvecklad av Johannes Källman och Ania Witwitzka med inspiration från Curt Källman.

17 PRINCIPER FÖR LIVET

Konsten att leva! Vi går djupare in på hur vi kan använda de 17 stegen/principerna i vårt dagliga liv och hur de kan tillföra kreativitet, personlig utveckling och glädje i vårt liv. Principerna ger en djupare förståelse för både arbete, projekt och relationer. För livskonstnärer! Kursen är utvecklad av Johannes Källman och Paulina Mazurek med inspiration från Curt Källman.
 

KÄRLEK – KAMA

Principernas som vårt redskap för att älska det vi gör, oss själva och befria oss från rädsla för förluster! Kärlek utan villkor, krav och rädslor i konsten och livet! Johannes Källman är lärare. Kursen är utvecklad av Curt Källman.


RESURSER – ARTHA

“Har pengar egentligen någonting med rikedom att göra?” Hur kan vi använda konsten och de 17 principerna för att leva ett “rikare liv”!Om att uppfylla våra önskningar, ta vara på våra resurser och kreativa energi! Johannes Källman är lärare. Kursen är utvecklad av Curt Källman.
 

LIVSVÄGEN - DHARMA

Vår inre potential är större än vad vi någonsin kan tro! Principerna och skapandet ger oss konkreta verktyg för att lära känna oss själva, hitta de viktiga målen och en djupare mening i livet. Johannes Källman är lärare. Kursen är utvecklad av Curt Källman.
 

FRIHET – MOKSHA

Principernas väg till Frihet från ett begränsat liv och tänkande! Vi går igenom de viktigaste orsakerna till varför vi känner oss begränsade i måleriet och hur vi kan ta bort dessa begränsningar! Konsten som en nyckel till ett friare liv! Johannes Källman är lärare. Kursen är utvecklad av Curt Källman.
 

SKAPAREN I MÄNNISKAN

Skaparkraften….vår drivkraft, inre resurser och skaparglädje lockar fram “skaparen” inom oss!Hur vi kan använda vår unika potential  för att leva ett mer kreativt liv! Kursens andra del fokuserar på nuet, helheten mellan uppbyggande, transformerande och nedbrytande krafter. Innehållet är baserat på Curt Källmans program med De Artonde och Nittonde tilläggen. Dessa begrepp är inga nya principer utan ett fördjupningsprogram inom Vedic Art.Kursen är utvecklad av Curt Källman.

download (1).jpeg

Johannes Källman utbildningsansvarig på Vedic Art internationellt. Foto: Malin Hultman

Johannes Källman utbildningsansvarig på Vedic Art internationellt. Foto: Malin Hultman

 

Fördjupningskurser med Johannes Källman

För dig som gått grundkursen och fortsättningskursen med tilläggen.

vedangorna

Fördjupningskurs med ett mer omfattande program. Kursen innefattar begreppen Uttrycksbehov, Kunskap, Transformation, Reflektion, Möt dig själv och Expansion. Kursinnehållet fördjupas i relation till livet, konsten och de 17 principerna. Lärare är Johannes Källman, Gunnar Strandh eller Maija Pitz Koponen. Vedangorna är en kunskap från den holistiska vediska filosofin. Kursen är utvecklad av Curt Källman.  

Johannes undervisar
Johannes atelje