Lärarutbildningar
Vedic Art® Curt Källmans metod - Sverige

JB0_9287 - Version 2.jpg
 
 
 

Aktuella lärarutbildningar och fortbildningar för lärare

veckoslutskurser - med Johannes Källman

Uppsala 18-20 oktober 2019 - Lärarutbildning Block B

Med Annkarina Vesterberg och Johannes Källman. Pris 4 500 kr, företag 5 625 kr.

Vid detta kurstillfälle erbjuder vi dig som går Block B “Fördjupningskurs för Vedic Art lärare - de tre sista principerna.” utan extra kostnad.

Förkunskap: Vedic Art lärarutbildning Block A.

Fredag 18-21:00 lördag - söndag 09-16:00

Anmälan till Epost: info@vedicart.com

Uppsala 19-20 oktober 2019- Fördjupningskurs för Vedic Art lärare - de tre sista principerna.

Unikt kurstillfälle! Fördjupning och mer förståelse förståelse för principerna 15,16,17. För Dig i rollen som Vedic Art lärare och skapande människa.

Med Annkarina Vesterberg och Johannes Källman. Pris 1 500 kr (företag 1 875 kr). Förkunskap: Vedic Art lärare som genomgått block A & B.

Anmälan till Epost: info@vedicart.com

Kongsberg, Norge 1-3 november 2019 - Lärarutbildning Block C

Med Johannes Källman. Pris 5 500 NOK. Förkunskap: Läs längre ned på denna sida.

Vi erbjuder även även temakursen “Hitta ditt kreativa Uttryck” vid detta tillfälle.

Se Vedic Art Norges hemsida


Öland veckokurser sommartid

Lärarutbildning, Lärarutbildning block C och lärarutbildning för familjekurser. Varje sommar på Öland. Se lärarutbildningarna på Öland.


Hitta fler lärarutbildningar

Se Sveriges kurs- och lärarsajt


Lärarutbildning Block A & B

EN UTBILDNING FÖR UNDERVISNINGSBEHÖRIGHET VEDIC ART GRUNDKURS

Kursavgift Avgiften för lärarutbildningen är 9 000 kr för privatperson och 11 250 kr för företag. Priser inklusive moms.

Ansökan till lärarutbildningen Genomgången grundkurs och fortsättningskurs är ett krav. Vänligen uppge i anmälnings-formulärets meddelandefält ort och år som du genomgick grundkursen och fortsättningskursen samt namn och kontaktuppgifter på dina lärare på dessa kurser.

Stipendium till lärarutbildning för ungdomar Unga vuxna, max 29 år, kan ansöka hos Vedic Art om stipendium som bekostar lärarutbildningen. För dig som som redan har ett nätverk med potentiella kursdeltagare samt besitter en drivkraft att vara aktiv som lärare! Ansökande ska också ha själv ha gått grundkursen och fortsättningskursen med tilläggen. Syftet med stipendiet är att metoden ska nå en större målgrupp av kursdeltagare bland unga vuxna. Kontaktperson för stipendiet är Johannes Källman. Epost: info@vedicart.com

Lärarutbildning Block C

EN UTBILDNING FÖR UNDERVISNINGSBEHÖRIGHET FORTSÄTTNINGSKURS MED TILLÄGGEN

Fortbildning för Vedic Art lärare. Med lärarutbildare Johannes Källman, utbildningsansvarig Vedic Art internationellt.

Kursavgift Som veckoslutskurs 4 500 kr, företag 5 625 kr. Sommarkurs en vecka 5 500 kr för privatperson och 6 875 kr för företag. Priser inklusive moms.

Nytt pris vid nyår

Uppdaterat pris på lärarutbildning block C från nyår 2020: Pris 6 000 kr ( 7 500 kr för företag). Priset gäller både för veckoslutskurs och veckokurs.

Ansökan till Lärarutbildning Block C Ansökan är möjlig för dig som är Vedic Art-lärare. Du ska, i rollen som lärare, ha  genomfört minst två kompletta grundkurser. Du ska också själv, som kursdeltagare, ha repeterat hela Fortsättningskursen med Tilläggen vid minst ett tillfälle innan ansökan. Vänligen uppge i anmälningsformuläret uppgifter om ort, år och läraren på din lärarutbildning. Uppge också kontaktuppgifter till din lärarutbildare.