Vedic Art

Utbildningar

photo_+Joanna+Bodzek.jpeg
 

 
Kurslista

Grundkurs

Fortsättningskurs med Tilläggen

Fördjupning och temakurser

Lärarutbildning

lärarutbildning block cgrundkurs

Det första steget i Vedic Art. Här får vi, för första gången, uppleva de 17 Principerna, Vedic Art metodens kreativa praktiska övningar och kravlösa förhållningssätt. Grundkursen utarbetades av metodens grundare Curt Källman åren 1974-1988. De första kompletta grundkurserna introducerades av Curt i Skåne 1988. Utbildningstiden på grundkursen är minst sex dagar och 30 timmars kurstid. Ingen förkunskap krävs för att delta i grundkursen.


fortsättningskurs

Med Curt Källmans poetiska Tillägg. Fördjupning, repetition och tillägg till principerna. Fortsättningskursen utarbetades av Curt Källman på 1990-talet.  Utbildningstiden på fortsättningskursen är minst fyra dagar och 20 timmars kurstid. Förkunskap: grundkurs i Vedic Art. Deltagande i fortsättningskursen med tilläggen ger behörighet att ansöka till Vedic Arts lärarutbildning (Block A & B) .

Priser för grund- och FORTSÄTTNINGSKURS

Lägst 2 000 kr och högst 5 000 kr är vägledande totalpris för en komplett grundkurs respektive fortsättningskurs. Obs! Från och med nyår 2020 kommer blir vägledande totalpris lägst 2 000 kr och högst 6 000 kr för grund- och fortsättningskursen.


temakurser

Kurser med teman inom olika ämnen knutet till Vedic Art. Förkunskap: grundkurs i Vedic Art.

fördjupningskurser

Fördjupning inom olika ämnen knutet till Vedic Art. Förkunskap: grundkurs i Vedic Art och fortsättningskurs med tilläggen.