Vedic Art

Utbildningar

photo_+Joanna+Bodzek.jpeg
 

 
Kurslista

Grundkurs

Fortsättningskurs med Tilläggen

Fördjupning och temakurser

Lärarutbildning

lärarutbildning block cgrundkurs

Det första steget i Vedic Art. Inga förkunskaper krävs. Här får vi, för första gången, uppleva de 17 Principerna, Vedic Art metodens kreativa praktiska övningar och kravlösa förhållningssätt. Grundkursen utarbetades av metodens grundare Curt Källman åren 1974-1988. De första kompletta grundkurserna introducerades av Curt i Skåne 1988. Utbildningstiden på grundkursen är minst sex dagar och 30 timmars kurstid. Vägledande pris för grundkursen i Sverige är lägst 2 000 kr och högst 5 000 kr (totalpris för hela kursen).


fortsättningskurs

Med Curt Källmans poetiska Tillägg. För dig som gått hela grundkursen. Fördjupning, repetition och tillägg till principerna. Fortsättningskursen utarbetades av Curt Källman på 1990-talet.  Utbildningstiden på fortsättningskursen är minst fyra dagar och 20 timmars kurstid. Vägledande pris för fortsättningskursen i Sverige är lägst 2 000 kr och högst 5 000 kr (totalpris för hela kursen)


tema & fördjupningskurser

Temakurser inom olika ämnen inom Vedic Art vänder sig till dig som gått grundkursen. Fördjupningskurser vänder sig till dig som gått både grundkursen och fortsättningskursen med tilläggen.