För Vedic Art lärare

Endast utbildade Vedic Art-lärare, som följer kursprogrammet, har behörighet att muntligen förmedla Vedic Arts utbildningsinnehåll, principer, övningar och förhållningssätt, i samband med Vedic Arts kursverksamhet.

Vedic Art ® är ett skyddat varumärke och registrerad utbildning.

Kontakt för lärare – utbildningsfrågor

Hjälp för lärare med frågor om kursmaterial och kursverksamhet. Vänligen uppge vid kontakt med oss namnet på handledaren på din lärarutbildning samt vilket år du gick lärarutbildningen. Kostnad för porto och service tillkommer vid beställning av utbildnings- eller lärarmaterial.

Yvonne Svensson

0733 22 13 67

e-post: gallerikaxig@icloud.com

Vedic Arts svenska kurs- och lärarsajt

Innehåller kurskalender och kontaktuppgifter till lärare.

Web: vedicart.net

Administratör är Gunnar Strandh

e-post: Info@VedicArt.se

Vedic Art Sverige - koordinatorer

Företräder Vedic Art i Sverige på uppdrag av Johannes Källman, som är utbildningsansvarig på Vedic Art internationellt

Gunnar Strandh

 e-post: Info@VedicArt.se

Yvonne Svensson

 e-post: gallerikaxig@icloud.com

Sara Olen

e-post: sara.olen@artofveda.com

Grossist konstnärsmaterial - Art of Veda

Är officiell samarbetspartner för konstnärsmaterial på Vedic Art-kurser.

Grossist för konstnärmaterial till Vedic Art lärare.

Webb-butik: artofveda.com

Kursfakta för lärare

Grundkurs Vedic Art

Det första steget i Vedic Art. Inga förkunskaper krävs. Här får vi, för första gången, uppleva de 17 principerna, Vedic Art-metodens kreativa praktiska övningar och kravlösa förhållningssätt. Grundkursen utarbetades av metodens grundare Curt Källman åren 1974-1988.

De första kompletta grundkurserna introducerades av Curt i Skåne 1988.

Kurslängden på grundkursen är minst sex dagar och 30 timmars kurstid. Vägledande pris för grundkursen i Sverige är lägst 2 000 kr och högst 5 000 kr (totalpris för hela kursen).

Fortsättningskurs Vedic Art

Fördjupning, repetition och tillägg till principerna.

För dig som gått hela grundkursen. Fortsättningskursen innehåller föredrag med fördjupning av metodens kärninnehåll, repetition av Principerna samt genomgång Curt Källmans poetiska tillägg.  På fortsättningskursen ska också läraren erbjuda möjligheten till kursdeltagarna att få samtala med läraren enskilt om den skapande processen.

Fortsättningskursen utarbetades av Curt Källman på 1990-talet.

Kurslängden på fortsättningskursen är minst fyra dagar och 20 timmars kurstid. Vägledande pris för fortsättningskursen med tilläggen i Sverige är lägst 2 000 kr och högst 5 000 kr (totalpris för hela kursen).

Lärarutbildning

Utbildning för undervisningsbehörighet för grundkursen

Ansökan till lärarutbildningen
Genomgången grundkurs och fortsättningskurs är ett krav för att kunna ansöka till lärarutbildning. Utbildningen genomförs av en lärarutbildare med särskilt tillstånd.

Lärarutbildning Block C

Utbildning för undervisningsbehörighet för fortsättningskursen med Curt Källmans tillägg.

Ansökan till Lärarutbildning Block C (Uppdaterade villkor från nyår 2019).

Ansökan är möjlig för dig som är Vedic Art-lärare. Du ska, i rollen som lärare, ha  genomfört minst två kompletta grundkurser. Du ska också själv, som kursdeltagare, ha repeterat hela Fortsättningskursen med Tilläggen vid minst ett tillfälle innan ansökan. Vänligen uppge i anmälningsformuläret uppgifter om ort, år och läraren på din lärarutbildning. Uppge också kontaktuppgifter till din lärarutbildare.


Vedic Art ®

Curt Källmans unika metod är ett skyddat varumärke och registrerad utbildning.

Vedic Art är namnskyddat i Sverige sedan år 1997 genom Patent- och Registreringsverket (PRV) och i Europa från år 2015.

Varumärkesskyddet syftar till att bevara Curt Källmans unika ursprungliga program och upplevelse baserade metod för kommande generationer av skapande människor.  Allt kursmaterial är skyddat med copyright.

Alla rättigheter är reserverade