Vedic Art - Curt Källmans metod

Konstkurser och personlig utveckling sedan 1988

Enetri kurslokal. Foto: Joanna Bodzek.

Enetri kurslokal. Foto: Joanna Bodzek.

 

Om metoden

 Vedic Art ® är en metod och ett pedagogiskt förhållningssätt som utarbetades av den svenske konstnären Curt Källman (1938-2010). Fröet till Vedic Art såddes för många år sedan då Curt började sin inre resa för att hitta ett kravlöst sätt att uttrycka sig på målarduken. En viktig del av metoden är “De 17 Vediska Principerna för konsten och livet”. Curt Källman fick namnen på dessa 17 principer år 1974 av den indiske meditationsläraren Maharishi Mahesh Yogi. Curt utarbetade Vedic Art-metodens skapande aktiviteter och pedagogiska förhållningssätt under 1970-80-talet.

Namnet “Vedic Art”

Curt gav sin metod namnet Vedic Art. Vedic Art är en modern, svensk, metod och grundades formellt som en utbildning i Sverige år 1988. Grundsynen är att vi alla har stor skaparkraft och kunskap inom oss själva från födseln. Måleriet ett viktigt redskap för att plocka fram dessa inre resurser, så att de kan användas på ett konkret sätt i livet och konsten.Det enda sättet att få tillgång till Vedic Arts kursinnehåll och de 17 principerna är att gå en Vedic Art kurs för en Vedic Art lärare. Metoden kräver inga förkunskaper. Alla är välkomna!

DE 17 PRINCIPERNA

Namnen på de 17 Principerna kommer ursprungligen från en helt okänd muntlig tradition inom den indiska vedafilosofin. År 1974 fick Curt Källman kännedom om Principerna och använde dem som inspirationskälla för att utarbeta metoden Vedic Art. Principerna utgör tillsammans med grundkursens skapande aktiviteter och Curt Källmans unika förhållningssätt grunden i metoden.

SKAPANDE AKTIVITETER

Grundkursens skapande aktiviteter  “öppnar seendet” och kompletterar de 17 Principerna. De skapande aktiviteterna är utformade utifrån inspiration från traditionell och modern västerländsk konsttradition/utbildning. De är utvecklade eller omarbetade för att vara processinriktade, kravlösa och även att fokusera på personlig utveckling.

CURT KÄLLMANS UNIKA FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Konstnärlig frihet, fokus på den skapande processen, fokus på integritet, kopplingen mellan skapande och personlig utveckling är delar av Vedic Art grundsyn.

KONSTEN OCH LIVET

Under kurserna får vi verktyg för att utforska vårt skapande uttryck. Ofta upplever vi att vi själva utvecklas lika mycket som vårt måleri och att vi erfar en djupare känsla av förening mellan oss själva och våra bilder. Det blir ett djupt personlig möte mellan skapare och skapelse. Principerna har ofta blivit beskrivna som en karta eller kompass för vår personliga kreativa resa.

MÅLA BORTOM TANKE OCH INTELLEKT

Konstnärer har i alla tider längtat efter att uttrycka sig personligt och förmedla sin egen sanning i sitt skapande. Skaparen vill kunna uttrycka vårt innersta själv. När vi skapar utan ansträngning är det lätt att glömma bort tid och rum. Vi blir mer närvarande i nuet och börjar uttrycka oss själva. En resa har börjat mot att hitta vårt eget skapande uttryck. Det handlar mer om att öppna kreativa “seendet”, än att träna upp handens förmågor. Bortom alla begränsningar finns det kunskap, skönhet och glädje som väntar.

KRAVLÖST

Vedic Art-metoden främjar  ingen specifik målarstil, utan den hjälper i stället kursdeltagarna att hitta sitt eget personliga uttryck. Ingen lärare bedömer oss eller ställer krav på oss under en Vedic Art-kurs. Vi kan utvecklas i vår egen takt och hitta ett vårt eget sätt att förhålla oss till skapandet. Vi kan komma till en kurs utan att ha hållit i en pensel tidigare.

Och vi upptäcker att vi faktiskt kan uttrycka oss!

Morgon på Svibo Gård Vedic Art kurslokal på Öland

Morgon på Svibo Gård Vedic Art kurslokal på Öland

Vedic Art innehåller en navigationskarta. Använd kompassen du har i din hjärna och finn vägen till fredens kammare i ditt eget hjärta.

Sedan - när du doppar din pensel i ljus, rymd och bliss, så framträder evigheten.

När du går in i din målning - in i den självrefererande dialogen - så kommer du att finna nyckeln till hur livet kan levas och hur en målning kan öppna dörrar både i himlen och på jorden.
— Curt Källman

Vedic Arts Grundare Curt Källman (1938-2010)

Vedic Arts Grundare Curt Källman (1938-2010)